Bảo Hiểm Thanh Toán Trực Tiếp Tại Diag

Tại Diag, Thanh Toán Qua Bảo Hiểm Thật Dễ Dàng

Vui lòng mang hai chứng từ sau để được hỗ trợ thanh toán qua các công ty bảo hiểm

Thẻ Bảo Hiểm
Căn Cước Công Dân (CMND) hoặc Passport

Diag Luôn Sẵn Sàng Hỗ Trợ Bạn

Danh Sách Công Ty Bảo Hiểm Đối Tác